Garanţia confidenţialităţii!

Păstrarea confidențialității datelor personale este o garanție. Informația personală despre dvs. cât și a persoanelor apropiate, pe care o dezvăluiți în cadrul psihoterapiei, rămâne secretă și nu va fi divulgată.